Luft/luft värmepumpsinstallationer

Information om

Luft/luft värmepumpsinstallationer

Standardinstallation av luft/luft värmepump

 

Detta ingår i en standard installation:


 • Innedel monteras på en yttervägg med utedel på samma vägg
 • Maximalt 4 meters rördragning mellan inne och utedel
 • Inklädning av rör i kanaler
 • Väggkonsol med vibrationsdämpare för utomhusdel
 • Utedel monteras med placering max 1,5 m från marknivå
 • Säkerhetsbrytare, elkabel, anslutning till befintlig elmatning
 • Innedel monteras på en maxhöjd av 3 meter
 • En håltagning genom yttervägg av trä / lättbetong / lekarblock / betonghålsten
 • Tätning av väggenomföring
 • Driftsättning och test av värmepump
 • Demonstration/instruktion till kund om handhavande

Tilläggskostnader vid installation av luft/luft värmepump


Följande tilläggskostnader kan tillkomma utöver kostnad för standard installation:


 • Markstativ (kräver plant underlag 60*100 centimeter) 650:-
 • Jordankare 400:-
 • Elinstallation standard (7 m synlig, spikad kabel, ledig säkring, trä-/gipsvägg) 1680:-
 • Förlängning av kylrör (inkl. kompletterande påfyllning av köldmedium) 500:- / meter
 • Håltagning i bränd betong/gråsten 1875:- (slitagekostnad på borrkrona: 950:- / millimeter)
 • Håltagning i stockvägg (löpande) 450:- / timme
 • Övriga kostnader utöver ovanstående kan tillkomma under speciella omständigheter.


Det avgår även ROT-avdrag på tilläggskostnader.

Obs! Priserna visas med reservation för prisändringar!

ROT-avdrag sänker dina kostnader


Vi erbjuder ROT-avdrag på alla våra värmepumpsinstallationer och på vissa reparationer. För att vara berättigad till ROT-avdrag måste ni vara registrerade som ägare på huset där installationen utförs. ROT-avdraget kan endast ges till privatpersoner, som inte utnyttjat sitt maxbelopp av ROT.