Energibidrag

Information om

Bidrag för energieffektivisering i småhus


Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering.


En förutsättning för att du ska få bidrag för installation av en eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar är att du kombinerar åtgärden med antingen en varmvattenberedare med inbyggd värmepump eller en anordning för uppvärmning med biobränsle som är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel. Att anordning för uppvärmning med biobränsle är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel innebär att dess effekt styrs automatiskt, baserat på utomhus- eller inomhustemperaturen, och att bränslet matas fram automatiskt under drift. Du behöver bifoga en teknisk beskrivning där detta framgår till din ansökan.


Bidrag ges endast för utrymmen eller tillbyggnader som inte värmts upp tidigare, alltså där det tidigare inte funnits någon värmekälla.


    Få mer information och ansök direkt på Boverkets hemsida: www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus.